Yhteistyökumppanit

Puheterapia Symbolissa yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti ja moniammatillisesti eri tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään asiakkaan lähiympäristön,  perusterveydenhuollon,  sosiaali- ja sivistystoimen, erikoissairaanhoidon, Eskoon Asiantuntijapalvelujen sekä Kelan kanssa. Työtä tehdään paljon ’ruohonjuuritasolla’ kohdaten asiakas tavallisissa arjen tilanteissa kotona, päivähoidossa, koulussa tai työpaikalla.

Meillä ja maailmalla

Puheterapia Symboli on mukana tukemassa vammaisten lasten kuntouttamista maailmalla kristillisen lähetyssäätiön kautta.

"Asiakkaan arvostaminen on asenne ja kohtaaminen on taito”