Hakeutuminen

Asiakkaaksi voi hakeutua Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tai eri vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella, Kelan kautta tai omatoimisesti. Palvelusetelit eivät ole yrityksellä käytössä. Hoitoon pääsyaika vaihtelee ja vapaita aikoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse.
 

Kelan kustantama puheterapia

Puheterapia Symboli on Kelan puheterapian virallinen palveluntuottaja Etelä-Pohjanmaalla.

Lisätietoa Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutukseen hakeutumisesta, vammaisetuuksista, matkakorvauksista, yhteystiedoista sekä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palvelukuvauksesta löydät oheisista linkeistä.