Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia

Linkit

www.kela.fi  | www.puheterapeuttiliitto.fi | www.kanta.fi/omakanta

Kehitysvammaisuus

www.kehitysvammaliitto.fi | www.verneri.net

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät

www.papunet.net | www.suvi.viittomat.net

Autismi ja Asperger-oireyhtymä

www.autismiliitto.fi

Kielellinen erityisvaikeus ja afasia

www.aivoliitto.fi

Änkytys

www.ankytys.fi

https://areena.yle.fi/1-4213687

Tietoa oppimisesta ja oppimisvaikeuksista

www.nmi.fi | www.edu.fi | www.lukimat.fi

Löydä harrastus! Osallistu Valtti-ohjelmaan (suunnattu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille)

https://www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti