Erikoistuminen

puheterapeutti - erityisopettaja

Puheterapeutti on logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta v. 2001. Erilliset erityisopettajan opinnot olen suorittanut Jyväskylän yliopistossa v. 2009. Opettajan pedagogiset opinnot olen suorittanut TAMK:ssa v.2015. Logopedian 25 op laajuisen täydennyskoulutuskokonaisuuden  olen saanut päätökseen loppuvuodesta 2021.

Työvuosien aikana kokemusta ja erityisosaamista on kertynyt eniten kehityksellisistä kielihäiriöistä (dysfasia), dyspraksiasta, lukivaikeuksista, kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta sekä puhetta tukevien/korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä. Aikuisneurologiselta puolelta kokemusta on kertynyt afasian ja dysartrian hoidosta.”Välikäsitöinä” hoidan mielelläni myös äännevirheitä, änkyttäviä lapsia sekä äänihäiriöitä. Huolehdin säännöllisestä täydennyskoulutuksesta ammattiosaamisen ja palvelun korkealaatuisuuden ylläpitämiseksi.

Pitkät koulutukset

Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma (Helsingin yliopisto) v. 2001

Erilliset erityisopettajan opinnot (Jyväskylän yliopisto) v. 2009
Opettajan pedagogiset opinnot (Tampereen ammattikorkeakoulu) v. 2015

Logopedian täydennyskoulutus (Oulun yliopisto)

v. 2019-2021

* Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät, 5 op

* Pragmatics, Play, and Theory of Mind - Development through Interaction, and Executive Functions, 5 op

* Lähiyhteisön ohjaus, 5 op

* Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, 5 op

*Näkökulmia lasten ja aikuisten syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, 5 op

Lyhyet koulutukset

2020

-Kommunikaation kolmio ja kulmakivet- verkkokoulutus, 15h

2019
- Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC
- Teaching Critical Communication Skills Training
- More Than Words

2018
- Working with selective mutism
- It Takes Two to Talk
- Bridging Prompt technique to intervention

2017

- ICF ja oman työn vaikuttavuuden kehittäminen
- Sensory issues in feeding
- Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
- Introduction to PROMPT
- Apusanamenetelmäkoulutus

2016
- OPT 1 (Oral Placement Therapy)
- OPT 2

2014

- Änkytyksen arviointi ja kuntoutus
- Puheterapeuttiliiton täydennyskoulutuspäivät (Nimeämisen ja kerronnan kuntoutus)

2013

- Auditiivinen prosessointi ja häiriöt
- Vauhtia autismikuntoutukseen
- Lasten ja aikuisten apraksia

2012
- Tukiviittomien opetus
- Muisti ja oppiminen
- PRT-koulutus
- Puhemotoriikan kuntoutus

2011
- Oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen kuntoutus
- PECS Basic Training
- PECS Advanced Training
- GAS-koulutus

2009
- Toimivan kommunikaatiomateriaalin suunnittelu ja käyttö

2007
- Lasten syömishäiriöt
- Tutkittua tietoa puheterapia arjesta

2005
- Ääniterapiakoulutus
- Puheen motoriset vaikeudet